Ceník krátkodobého půjčovného

Ceník dlouhodobého půjčovného

  • Vybavení bude zapůjčeno po předložení OP a složení peněžní jistiny dle ceníku.
  • Klient je povinen vrátit zapůjčené vybavení ve smluvený den.
  • Vybavení musí být vráceno v neporušeném stavu, v případě úmyslného poškození nebo z nedbalosti je klient vzniklou škodu uhradit.