Pustevny - Raztoka

Půjčovna koloběžek

Najdete nás vedle restaurace Libušín. Užít si můžete parádní sjezd po Knížecí cestě až do Raztoky, kde nám koloběžky můžete vrátit.

Provozní doba

Kompletní provozní doba zde.

libusin

Podmínky půjčovny

Provozovatel

Beskydy 4 all, s.r.o. Prostřední Bečva 221, 756 56, IČ: 29391491, DIČ: CZ29391491

Platný doklad totožnosti

Vybavení je zapůjčeno po předložení platného dokladu totožnosti a složení peněžní jistiny dle platného ceníku.

Smlouva o pronájmu movité věci

Vybavení je zapůjčeno po vyplnění a podepsaní smlouvy o pronájmu movité věci.

Vrácení vybavení

Nájemce se zavazuje vrátit vybavení v neporušeném stavu na předem dohodnutém místě v Raztoce.

Podnapilé osoby...

Vyhrazujeme si právo odmítnou osoby v podnapilém stavu.

Poškození a zničení

Nájemce se zavazuje, že o zapůjčené movité věci , které jsou předmětem smlouvy, bude pečovat, zabezpečí je proti poškození, odcizení či zničení.

Vzniklá škoda

V případě jakékoli vzniklé škody je nájemce povinen tuto škodu v plné výši uhradit.

Vlastní nebezpečí

Nájemce souhlasí s tím, že použití zapůjčeného vybavení je výhradně na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.