Kratkodobá a vícedenní půjčovna

Nabízíme širokou škálu letního i zimního sportovního vybavení. Půjčujeme celé komplety i jednotlivé části vybavení. V ceně každé výpůjčky je cyklistická helma a v případě vodních sportů záchranná vesta. V létě půjčujeme koloběžky, elektro koloběžky, kolečkové brusle, longboardy, paddleboardy, loďky, šlapadla a zorbingové koule. V zimě různé druhy sjezdových lyží (race, slalom…), běžky, skialpy, snowboardy, sněžnice.

☀ Letní vybavení

                                                                                                                                                                                                              
              

❄ Zimní vybavení

                                                                                                                                                      
              

Podmínky půjčovny

Nájemce / klient

Platný doklad totožnosti

Vybavení je zapůjčeno po předložení platného dokladu totožnosti a složení peněžní jistiny dle platného ceníku.

Smlouva o pronájmu movité věci

Vybavení je zapůjčeno po vyplnění a podepsaní smlouvy o pronájmu movité věci.

Doba vypůjčky

Klient si volí dobu výpůjčky dle platného ceníku.

Smluvený čas

V případě prodlení s vracením je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši denního nájmu zapůjčení movité věci.

Poškození a zničení

Nájemce se zavazuje, že o zapůjčené movité věci , které jsou předmětem smlouvy, bude pečovat, zabezpečí je proti poškození, odcizení či zničení.

Vzniklá škoda

V případě jakékoli vzniklé škody je nájemce povinen tuto škodu v plné výši uhradit.

Vlastní nebezpečí

Nájemce souhlasí s tím, že použití zapůjčeného vybavení je výhradně na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.

Pronajímatel

Odborně seřízeno

Pronajímatel se zavazuje, že zapůjčené vybavení bude odborně seřízeno.

Odmítnutí

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnou zapůjčit vybavení osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Odpovědnost

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Kompletní informace zde.