prodejna-pujcovna-celadna

Půjčujeme skialpy

V půjčovně na Čeladné máme k zapůjčení několik párů skialpových lyží a lyžáků. Půjčujeme nové lyže Lusti Tour 70 a Völkl VTA 80 lite, starší lyže Sporten a Dynafit. Půjčujeme celé komplety i jednotlivé části výbavy. 

K dispozici:

  • lyže od vel. 143cm do 200cm
  • skialpové boty od vel. 37 EU do 45 EU
 
Doporučujeme rezervaci na tel. 739 855 100
prodejna-pujcovna-celadna

Ceník Skialpů

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
              

Podmínky půjčovny

Nájemce / klient

Platný doklad totožnosti

Vybavení je zapůjčeno po předložení platného dokladu totožnosti a složení peněžní jistiny dle platného ceníku.

Smlouva o pronájmu movité věci

Vybavení je zapůjčeno po vyplnění a podepsaní smlouvy o pronájmu movité věci.

Doba vypůjčky

Klient si volí dobu výpůjčky dle platného ceníku.

Smluvený čas

V případě prodlení s vracením je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši denního nájmu zapůjčení movité věci.

Poškození a zničení

Nájemce se zavazuje, že o zapůjčené movité věci , které jsou předmětem smlouvy, bude pečovat, zabezpečí je proti poškození, odcizení či zničení.

Vzniklá škoda

V případě jakékoli vzniklé škody je nájemce povinen tuto škodu v plné výši uhradit.

Vlastní nebezpečí

Nájemce souhlasí s tím, že použití zapůjčeného vybavení je výhradně na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.

Pronajímatel

Odborně seřízeno

Pronajímatel se zavazuje, že zapůjčené vybavení bude odborně seřízeno.

Odmítnutí

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnou zapůjčit vybavení osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Odpovědnost

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo zapůjčeným vybavením na zdraví nebo majetku jeho nebo třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Kompletní informace zde.