Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Obsah

1. Totožnost a kontaktní údaje

 • Správcem Vašich osobních údajů je Učíme sporty s.r.o., se sídlem Janovice 615, 739 11,
  identifikační číslo: 04021606, zapsaná u krajského soudu v Ostravě pod spis. Značkou 62140 C (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Janovice 615, 739 11, adresa elektronické pošty info@japasport.cz, telefon +420 603 80 70 21.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. Doba uložení osobních údajů

 • Doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy je 1 rok.

 

5. Další příjemci osobních údajů

 • Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude v případě nevrácení vybavení a nedodržení smlouvy o pronájmu movité věci Policie Čr.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
 •  
 1.